Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANÉ SLUŽBY platné od 1. 10. 2013

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • Lumír Hladík – živnostník je poskytovateľom služieb na základe živnostenského oprávnenia – Živnostenského listu fyzických osôb ev.č.:  310008-61296-01 vydaného dňa 5. 11. 1992 podľa ustanovení § 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenskom podnikaní, so sídlom Praha 5 – Řeporyje, Ve Výrech 544/1, PSČ 155 00, IČ: 45776971 (ďalej len "Poskytovateľ") .  Poskytovateľ je oprávnený poskytovať záujemcom svoje služby. Predmetom služieb je predovšetkým Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj a Sprostredkovanie obchodu.
 • Objednávateľom je akákoľvek osoba.

ZADÁVANIE A PRIEBEH SLUŽIEB

 • Objednávka je uskutočňovaná prostredníctvom objednávkového formuláru na webových stránkach, e-mailom, písomne poštou, telefonicky, skypem a musí obsahovať údaje umožňujúce jej realizáciu. Ceny produktov sú uvedené v Cenníku na webových stránkach a písomných materiáloch, ktoré sú súčasťou dodávky.  Poskytovateľ má právo poskytovať prechodné či trvalé výhody (zľavy, darčeky) podľa charakteru a trvania spolupráce s Objednávateľom. Objednávateľ má možnosť využiť súbežne s objednávkou tovaru aj služieb (podľa možností) prezentovaných na webe.
 • Realizácia objednávky: Poskytovateľ vypraví zásielku podľa objednávky spravidla do piatich pracovných dní, okrem mimoriadnych situácií spôsobených treťou osobou (oneskorená dodávka), či vyššou mocou. O prípadnom oneskorení podá Objednávateľov správu.
 • Zásielka je odosielaná Českou poštou na dobierku (cena poštovného je uvedená na webe), alebo je možné odobranie objednaného osobne na adrese uvedenej v kontaktoch webu. Iné spôsoby dodania je možné dohodnúť individuálne.
 • Objednávateľ sa zaväzuje doručenú zásielku prevziať, v prípade akýchkoľvek prekážok v prevzatí zásielky (poškodená zásielka dopravcom atd.) o tomto Poskytovateľa informuje.
 • Objednávateľ je oprávnený do štrnástich dní odo dňa prevzatia zásielky tieto produkty vrátiť bez udania dôvodov, avšak nepoškodené a neotvorené, oproti vráteniu peňazí.

REKLAMÁCIE

 • V prípade pochybenia na strane Poskytovateľa je Objednávateľ v rámci reklamačného riadenia oprávnený požadovať primeranú náhradu (neúplná dodávka v rozpore s vyúčtovaním, prípadne rozpor vyúčtovania s Cenníkom apod.) Lehota na uplatnenie reklamácie je 7 dní odo dňa, kedy Objednávateľ zistil alebo mohol pochybenie zistiť.
 • Objednávateľ uvedie pri reklamácii jej dôvod – popíše pochybenie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Poskytovateľ sa zaväzuje, že nebude zverejňovať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, akejkoľvek tretej osobe.
 • Objednávateľ zodpovedá za obsah všetkých ním dodávaných podkladov.
 • Všetky vzťahy týmito obchodnými podmienkami neupravené sa riadia platnými zákonmi Českej republiky.
 • Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 10. 2013