Mimoriadne služby

DIAGNOSTIKA – VYŠETRENIE ZDRAVOTNÉHO STAVU

 • základné
 • podrobné
 • s návrhom riešenia zisteného problému
 • s určením konkrétneho dávkovania zvoleného prostriedku (prírodného) podľa stavu organizmu v danej dobe

To všetko i na diaľku.

Riešenie zdravotných problémov fyziologických, duševných i duchovných

 • metódou „okamžitého liečenia“ – kvantového unášania
 • metódou EVA

VYHĽADÁVANIE GEOPATOGÉNNYCH ZÓN

 • s návrhom riešenia (eliminácia – odklonenie)

VYHĽADÁVANIE VODNÝCH ZDROJOV PITNEJ VODY

 • s určením hĺbky a výdatnosti prameňa
 • s odhadom kvality vody – jej približného zloženia

VYHĽADÁVANIE VEDENIA A JEHO ZÁVAD

(s určením hĺbky uloženia a použitého materiálu)

 • elektro
 • vodovodného
 • odpadového, vrátane hĺbkovej kanalizácie
 • plynového
 • parovodu
 • kolektory atd.

ĎALŠIE SLUŽBY

 • Usporadúvam kurzy práce s uhlovými virguľami („L“ drôty)

Metoda kvantového unášania

a) Čo je kvantové unášanie?

Kvantové unášanie je rýchla a efektívna vedecká metóda, ktorá zmierňuje bolesť a podporuje hojenie. Vytvára okamžité zmeny, ktoré sa dajú vidieť a pociťovať v tele. Kvantové unášanie pôsobí ešte dlho po úvodnom sedení, jemne odstraňuje a vyrovnáva fyzické a emocionálne bloky, ktoré bránia pocitu duševnej pohody. Jeho aplikácia prináša pocit kľudu a uvoľnenie. Kvantové unášanie nás prebúdza k našemu vnútornému čistému uvedomeniu.

b) Čo je čisté uvedomenie?

Čisté uvedomenie je zdrojom energie – vibrácia a rad, bez toho, aby samo o sebe bolo energiou. Nemá žiadnu formu, žiadne hranice. Pokiaľ robíte metódu kvantového unášania, čerpáte z toho najmocnejšieho, čo existuje. Keď aplikujete kvantové unášanie, neliečite vy, ale čisté uvedomenie. A naviac, vy budete súčasne vyliečený a s ľuďmi, ktorým pomáhate.

c) Čo kvantové unášanie rieši – lieči?

Kvantové unášanie rieši prostredníctvom čistého uvedomenia akékoľvek zdravotné problémy ( a nielen zdravotné) či už fyzického či psychického charakteru (oboje sa tak ako tak vždy prejaví).

d) Ako a v čom sa prejavuje okamžitý účinok tejto liečby?

Kvantové unášanie sa prejavuje nasledujúcimi účinkami:

 • Okamžitým zmiernením až odstránením akútnych problémov (účinok doznieva v nasledovných minútach po aplikácii)
 • Okamžitým zmiernením až odstránením chronických – dlhotrvajúcich – problémov s následným doznievaním účinkov po aplikácii v dĺžke niekoľkých hodín až do troch dní
 • Okamžitým zmiernením a postupným odstraňovaním (rozšírené kvantové unášanie) aj tých najťažších zdravotných problémov
 • Okamžitým odstránením emocionálnych blokov
 • Rieši aj ďalšie záležitosti – i materiálneho charakteru

e) Dajú sa súbežne aplikovať aj iné formy liečby?

Áno, to odporúčam. Predovšetkým formy zdravotného štýlu (striedmosť, využívanie potravinových doplnkov aj spolupráca s lekármi). Vhodná je aj kombinácia s energetickými terapiami ako je metóda RUŠ a ďalšie.

f) Kto môže byť kvantovým unášaním liečený?

Ktokoľvek (ľudia, zvieratá i rastliny).

g) Má kvantové unášanie nejaké vedľajšie účinky, sú známe nejaké kontraindikácie?

Nie.

h) Kto môže kvantové unášanie aplikovať – liečiť ním?

Podľa autora tejto metódy aj knihy o nej Franka J. Kinslowa každý. Len by som dodal, že každý, kto má toľko tvorivej fantázie, ktorá mu umožní navodiť u seba stav čistého uvedomenia. Praxou sa stav čistého uvedomenia prehlbuje, čím sa celý proces urýchľuje a umocňuje pre prostredníka aj liečeného.


Emocionálně-verbální aplikace – EVA

Je terapeutický postup vycházející z metody RUŠ. Je to duchovně-psycho-terapeutická metoda, při které se terapeut a návštěvník (žadatel o pomoc) dorozumívají verbálně, nonverbálně a intuitivně. Jejím smyslem (cílem) je vyvolat v návštěvníkovi spontánní reakci při níž se, často prostřednictvím emocí, vyplaví traumata uložená v podvědomí a tato se přesunou do vědomí.

S pomocí vhodně volených formulací které návštěvník opakuje lze dosáhnout vnitřního přijetí – vyrovnání se s daným traumatem (danými traumaty) a tím se ho (jich) zbavit navždy. To se následně projeví pozitivně i ve fyzické rovině.